22 de abril de 2016

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2016-17 - LISTAXE PROVISIONAL


LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O

CURSO 2016-17

NOTA: Poderase formular reclamación ante o Consello Escolar no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación desta listaxe.