CALENDARIO LECTIVO

O calendario escolar está fixado pola Orde do 25 de xuño de 2020 para o curso 2020-21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos:
A este calendario hai que engadir os días de libre disposición solicitados polo CRA de Dodro para este curso, nos que non haberá actividades lectivas: 
 O período de adaptación do alumnado de educación infantil que se incorpora por primeira vez ao centro terá a duración mínima posible que permita acadar os seus obxectivos, e non se poderá prolongar con posterioridade ao 28 de setembro.