12 de mayo de 2016

ADMISIÓN DO ALUMNADO CURSO 2016-17 - LISTAXE DEFINITIVA


LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O

CURSO 2016-17NOTA: Poderase interpoñer recurso de alzada ante a Xefatura Territorial no prazo dun mes dende a súa publicación.